RADY, TIPY, NÁVODY PRO ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ

5 věcí, které dělají podnikatele lepším člověkem

Podnikatel či podnikatelka jsou takový zvláštní druh lidí. U těch úspěšných, kteří podnikají více než pět let, což je zhruba taková doba, kdy se dá již mluvit o tom, že je firma zaběhnutá a etablovaná na trhu, a okolní „svět“ o ní má povědomí, se dají vypozorovat některé charakteristiky, které je odlišují od ostatních.

Ještě předešlu jednu drobnou poznámku, která platí pro všechny mé texty… Používám většinou jen slovo Podnikatel, protože ho chápu podobně jako třeba termín Generál. V mém chápání nerozlišuji, zda jde o muže či ženu. Důležité jsou schopnosti a zda jde o správného člověka na správném místě, který umí dodat, co se od něj žádá. Bez rozdílu pohlaví a není nutno na to upozorňovat pojmy jako např. Generálka. Znám velmi úspěšné ženy i muže v nejrůznějších oborech. Uznání si vysloužili svými výsledky a způsobem jejich dosahování. Ne tím, že je někdo někam jmenoval a natiskl jim vizitky. Vybublali, vykrystalizovali, prožili se až na samý vrchol. Získali své kvality, které mohou v podnikání zúročovat.

Tak tito podnikatelé mají víc než kdo jiný silně vyvinuté následující přednosti:

Odpovědnost a svoboda

Jsou sami za sebe. Jednoho dne vzali osud do svých rukou a začali si ho řídit sami. Pochopili svojí roli ve své komunitě. Pochopili, že lze jen táhnou, nabízet řešení, vysvětlovat přednosti, ukazovat přínosy a ne tlačit a nařizovat. Vnitřně ctí svobodu a svobodnou volbu každého. Pochopili, že když budou okolí nabízet dobré řešení na každodenní starosti či touhy zabalená do dobré služby a skvělé přátelské atmosféry, bude získaná přízeň oceněna v podobě peněz, které za svou pomoc dostanou. Čím lépe a více umí pomáhat, tím více získají do pokladny při každodenním korunovém hlasování zákazníků. To je ta ryzí svoboda. Zákazníci mají v peněženkách své korunové hlasy a těmi denně hlasují, kdo je ten nejlepší, který se může postarat o jejich přání. Ať už je to najíst se, obléci se, nechat si udělat kondiční masáž, nechat si opravit auto, koupit si domu nějaké chytré zařízení. Dobře vědí, že pokud zklamou očekávání, hlasy nezískají. A pokud se jim nebude dařit vycházet lidem vstříc dlouhodobě, životadárná tekutina zvaná peníze vyschne a tím zvadne celé jejich podnikání. Tím přijdou o vše. To je obrovská odpovědnost, kterou si uvědomují a která je stimuluje dělat věci správně a dělat je pro lidi, pro spokojenost zákazníků. Nemají zadní vrátka, nemohou jen tak zkoušet pokus omyl, nikdo jim jen tak peníze nedá. Musí si je zasloužit. Dobrou službou zákazníkovi. A když jsou v tom dobří, mohou část své odpovědnosti svěřit dalším lidem ve firmě a rozvíjet tak své podnikání.

Vědomost  a víra

Víra i hory přenáší. V historii to bylo již několikrát prokázáno. Naposled snad Elon Musk svým sporťákem ve vesmíru ukázal, že nic není nemožné. Víra v sebe sama, ve správnost svého uvažování a v úspěch, který se musí dostavit,  je na začátek velmi důležitá. Pak ale přichází zásadní věc a to je vědomost. Podnikatel si musí být dobře vědom spousty věcí. Musí rozumět samotnému mechanismu podnikání, jak co s čím souvisí. Musí rozumět své historii, proč jsou v současnosti věci tak, jak jsou, a co přichází z budoucnosti. Musí umět sledovat trendy a odhadnout jejich reálný potenciál, aby mohl včas reagovat. Musí sledovat konkurenci a ostatní obory, co se tam děje, aby mohl zajímavá řešení přenášet do své branže a tím jí kultivovat, posouvat vpřed a především lépe či levněji sloužit svým zákazníkům.

Sounáležitost

Dobrý podnikatel si je vědom toho, co vybudoval. Co je za ním, jaké vztahy vytvořil a v jakém svém ekosystému žije. A váží si toho. Stejně tak si váží své firmy a stopy, kterou zanechá. Záleží mu na dobrém renomé, protože bez dobrých vztahů a přátelského prostřední nemůže dobře fungovat podnikání. Logicky. Těžko budu získávat korunové hlasy zákazníků, když nikomu nic nepřináším, s ničím nepomáhám, nedělám lidem život snazší a radostnější.

S lidmi a pro lidi

Správný podnikatel je drtivou část svého času s lidmi. Lidé ve firmě, u konkurence a v jiných oborech mu zprostředkovávají zpětnou vazbu o koridorech a mantinelech, ve kterých je potřeba hrát a vymýšlet lepší řešení. Lidé na provozovnách, v terénu, na webu, tzn. zákazníci, zase poskytují své VOC a CTQ. Tedy svůj hlas zákazníka, co by tak chtěli a přesnější popis toho, jak by mělo vypadat kvalitně dodané řešení. Tím se průběžně ujišťují, že jedou na správné vlně a zároveň včas zachytávají vznikající nové trendové vlny. Přenášením nejlepších zkušeností z jiných oborů zušlechťují a posouvají svoji branži dopředu. Inovují a jsou kreativní.

Houževnatost

Podnikání je jako život vrcholového sportovce. Stále musí být v kondici. Stále se pohybovat, trénovat. Naučit se překonávat překážky, brát drobné neúspěchy sportovně, poučit se z nich, najít příčinu a zavést mechanismy, které zabrání chybu opakovat. Je to celé o houževnatosti s jediným cílem uspět. Někdy jsou vody rozbouřenější a je potřeba si také vyhrnou rukávy, někdy je to zase klidná plavba pod blankytným nebem s nohama na stole a s doutníčkem v koutku. Ale to je na tom to krásné. Ta pestrost, dynamika, neustálé poznávání nového, kreativní uchopení nových příležitostí, které mohou být zlatým dolem.

Díky těmto věcem jsou podnikatelé, obzvláště ti úspěšní a etablovaní, prostě jiní! Mají za sebou velký kus cesty, více vítězství než proher a každá prohra je udělala silnějšími a zkušenějšími. Vidí za sebou své impérium vztahů, lidí, služeb, pomoci a sounáležitosti s komunitou. Jsou hbití v rozhodování, více vidí věci černobíle a přímo na cíl, bez větších omáček a diplomatických žvástů. Mají vybudovanou intuici, co je a není dobré. To se na nich nutně odráží i fyzicky. Opomenu velké břicho, nebo naopak rachitickou postavu, dle zvoleného životního stylu, ale všichni společně mají jiný mozek. Mozek je totiž tzv. neuroplastický. Tedy na základě podnětů se vyvíjí a mění se. Zatěžované části se posilují, rostou, zdokonalují, vytváří se více synapsí. To je mění a odlišuje. Prostředí na ně působí z mnoha stran. Nemají na starost jen jednu přidělenou konkrétní věc, ale jsou zodpovědní za vše.  Zvětšují svou mentální kapacitu celkově. Často dostávají „gut feeling“, tedy něco jako intuici, třetí oko, šestý smysl, podobně jako třeba hokejista, který sprintuje na bránu a je si jist, že za ním již letí přihrávka přesně do ideálního místa a stejně tak již díky své koncentraci vidí, jak následně ten puk zavěsí do sítě a je o tom v ten okamžik skálopevně přesvědčen. Cítí v morku kostí, že se mu to podaří.

Podnikání je všestranná disciplína, rozvíjející člověka po mnoha stránkách. V tomto mají podnikatelé obrovskou výhodu oproti ostatním profesím, které jsou třeba velmi specializované a vyžadují si rutinní opakování jedné činnosti, která posiluje jen jednu kvalitu.

Také to na sobě nebo na lidech kolem sebe pozorujete? Jak to vnímáte Vy?

Vybudujte si také úspěšnou firmu, která vás bude bavit a vydělávat více peněz, než potřebujete.

Chtěli byste mít svojí vlastní dobře fungující firmu? Nebo firmu již máte, ale je to spíš takové svobodnější a výnosnější chození do práce? Nyní máte možnost Vaše sny uskutečnit a navíc je posunout úplně na jiný level. Zařadit se do první ligy podnikání. Začít hned od začátku dělat správné věci správným způsobem. Vytvořit si pevné pilíře svého budoucího impéria, na kterých následně vystavíte dobře fungující promazaný stroj na spokojené zákazníky, rostoucí zisky a více času pro sebe a své blízké. Během několika následujících měsíců se Vaše sny mohou splnit.

Více informací
Jarda Chalupský
Jarda Chalupský
Vizionář, podnikatel a expert na řízení kvality six sigma.

Z malého jihočeského městečka se jako první Čech dostal do prestižní organizace interního auditu General Electric v USA, kde pracoval pro legendárního Jacka Welche na projektech zlepšování byznys procesů a zavádění změny. Následně si založil vlastní konzultingovou společnost, aby mohl získané know-how předávat také šikovným firmám v Čechách a na Slovensku. V současnosti rozvíjí své dvě úspěšné milionové firmy a detailní návod, jak spolehlivě na to, předává dalším.

Komentáře