RADY, TIPY, NÁVODY PRO ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Chalupsky & Company, s.r.o., se sídlem Radlická 1170/61, CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 27107248, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném  Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 96751. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Emailová adresa
Jméno, Příjmení
Telefonní číslo

E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely:
- odpověď zpracovatele osobních údajů na otázky vyplněné v kontaktním formuláři
- zaslání objednaného produktu elektronickou formou
- zaslání emailové kampaně propagující produkt výše uvedené společnosti
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 365 dnů.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a IČ je nutné zpracovat pro účely:
- splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Chalupsky & Company, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel softwaru SmartSelling a.s.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.